Vilket Bristav-nummer har ?

Alice Alebo Nelsons Bristav-nummer är

5

Alice Alebo Nelson
var med i avsnittet Avsnitt 10. Omställning Sverige - Lokala initiativ med positiv anda
i podden Miljöpodden med
Hanna Hesselman

Hanna Hesselman
var med i avsnittet Avsnitt 11. Fossiloberoende fordonsflotta - Är det möjligt?
i podden Miljöpodden med
Mattias Goldmann

Mattias Goldmann
var med i avsnittet När clean tech blir Big Business
i podden Digitalisterna med
Kjell Eriksson

Kjell Eriksson
var med i avsnittet 22
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Alice Alebo Nelsons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet